Vergoedingen van de generalistische basis GGZ

Generalistische Basis GGZ (voorheen eerstelijns psychologische zorg) in 2016:


•    Vergoeding per behandeling in plaats van per gesprek.
•    Geen eigen bijdrage per behandeling.
•    Let op: uw eigen risico (€ 385,00) blijft wel bestaan!
•    Sommige diagnoses vallen buiten de verzekerde zorg.


Maximum tarieven 2016 voor Generalistische Basis GGZ vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA):


180001 Kort € 457,43
180002 Middel € 779,40
180003 Intensief € 1.222,15
180004 Chronisch € 1.127,95
180005 Onvolledig behandeltraject € 186,71
Zorgverzekeraars hebben mij gecontracteerd voor een percentage van het maximale tarief. Dit verschilt dus per zorgverzekeraar.


Afhankelijk van de ernst van de klachten (laag, matig of ernstig), het risico (laag tot matig), de complexiteit (laag) en het beloop van de klachten, komt u in aanmerking voor een korte behandeling, een middellange behandeling of een intensieve behandeling. Dit wordt bepaald na uw intakegesprek  in de praktijk.  Let op: sommige diagnoses vallen buiten de verzekerde zorg. Als dit op uw van toepassing is zal dat met u na de intake worden besproken. De intake (maximaal twee gesprekken) wordt sowieso  vergoed. U kunt er dan voor kiezen om de behandeling zelf te betalen of ik kan u terugverwijzing voor begeleiding door uw huisarts/POH-GGZ.


Tarief voor onverzekerde zorg en/of niet nagekomen afspraken:


194073 OVP niet basispakket zorg Consult € 89,00.
Voor niet nagekomen afspraken en/of het minder dan 24 uur van tevoren afzeggen van een afspraak wordt €89,- in rekening gebracht.
Let op: In geval van verhindering dient u 24 uur van tevoren de afspraak af te zeggen, daar de voor u gereserveerde tijd anders in rekening zal worden gebracht.