Aanmelden1

Online aanmelden:
Wilt u zich aanmelden voor Generalistische Basis GGZ voor Volwassenen (vanaf 18 jaar) dan kan dat via onze website. Klik hier voor het aanmeldformulier.

Telefonisch aanmelden:

U kunt zich ook telefonisch bij ons aanmelden. Bij de aanmelding wordt gevraagd naar uw relevante persoonlijke gegevens (zoals naam, geboortedatum, BSN, adres, telefoonnummer, e-mail, huisarts, klantnummer van uw zorgverzekering). Ook wordt met u besproken wat de kosten zijn en welke mogelijkheden er zijn om voor vergoeding in aanmerking te komen. Daarna wordt met u een afspraak gemaakt voor het eerste gesprek. Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u onze praktijk bellen op telefoonnummer 024-3223435


Eerste gesprek
Voor het eerste gesprek met de psycholoog is het van belang dat u het volgende meeneemt (in verband met vergoeding door uw zorgverzekeraar):

 

  • verwijsbrief van uw huisarts (voorwaarden: dat het een verwijzing voor Generalistische Basis GGZ betreft, dat de huisarts een vermoeden heeft van een psychische stoornis, de AGB-code van de huisarts en de datum van de verwijzing)
  • een geldig identiteitsbewijs
  • bankpas (benodigd voor automatische incasso)


P.s. indien u zich op eigen initiatief aanmeld zonder verwijzing van een huisarts, worden de consulten doorgaans niet vergoed door uw zorgverzekeraar.


Afmelden
Wanneer een afspraak van uw kant niet kan doorgaan dient deze 24 uur van te voren, telefonisch, te worden afgezegd. Indien uw afspraak niet 24 uur van te voren is afgezegd zullen wij de voor u gereserveerde tijd, tegen het niet verzekeraar afhankelijke tarief,bij u in rekening brengen.