KINDER- EN JEUGDPSYCHOLOOG

In mijn praktijk komen (zeer jonge) kinderen, jongeren en (bijna)
volwassenen met uiteenlopende vraagstellingen en problematieken. Het
kan gaan om gedragsproblemen of cognitieve en sociaal-emotionele
vraagstukken van allerlei aard. Mijn doel is om de (jonge) mens zicht te
geven op wat hij voelt en hoe hij daarmee kan omgaan. De ontplooiing
van het gevoelsleven die daarmee op gang komt, draagt in hoge mate
bij aan groei en ontwikkeling.

De behandeling gebeurt uitsluitend in een evidence based vorm die
aansluit bij de vraag en de behoefte van de cliƫnt. Het kan bijvoorbeeld
gaan om speltherapie, psycho-educatie, opvoedondersteuning,
ouderbegeleiding of om combinaties.

De basis van mijn werkwijze ligt in psychologische en authentieke
haptonomische principes.