HAPTOPSYCHAGOOG

De haptopsychagoog begeleidt (jonge) mensen naar een harmonische
gevoelsontplooiing,zelfbewustzijn en onafhankelijkheid. Er wordt
gewerkt aan een besef van compleet zijn en zelfverantwoordelijkheid,
dat de basis vormt voor het vermogen om affectieve contacten aan te
gaan en te onderhouden.
De haptopsychagoog maakt gevoelens tastbaar en concreet en daarmee
worden ze hanteerbaar.Vanwege deze positieve benadering is de
haptopyschagogie effectief voor jonge mensen met groei- en rijpings-
vragen en problemen met intermenselijke contacten.

Publicaties: