GZ-PSYCHOLOOG

Soms doen zich in het leven vraagstukken en klachten voor die vragen
om ondersteuning door een GZ-Psycholoog ( voluit Generalistische
Basis GGZ, voorheen eerstelijnspsycholoog). Voor een cliënt die een
probleem ervaart, is het soms moeilijk zicht te krijgen op wat er speelt
en vervolgens mogelijkheden te ontdekken om met een situatie om
te gaan.

Ik kijk samen met de cliënt naar wat hij of zij ervaart en voelt en hoe
er persoonlijke groei kan plaatsvinden door op een andere manier met
de vraagstukken om te gaan.

Gemiddeld zijn acht tot tien consulten voldoende om op eigen kracht
verder te kunnen.
De behandeling gebeurt aan de hand van een evidence based aanpak,
waarbij ik gebruik maak van haptonomische principes.