Klachten

 • Depressie, somberheid
 • Angst- en spanningsklachten, bijvoorbeeld: onrust, gejaagdheid, fobieën, paniek
 • Dwanggedachten en -handelingen
 • Overbelasting, overspannenheid, burn-out
 • Werk- en Studieproblemen, werkeloosheid
 • Traumatische ervaringen
 • Verwerkingsproblemen door het verlies van een naaste, ziekte/handicap
 • Overmatig piekeren
 • Slaapproblemen
 • Problemen in het contact met anderen
 • Lichamelijke problemen waarvoor geen direct medische oorzaak is gevonden
 • Chronische pijn
 • Levensfaseproblematiek
 • Eetproblemen
 • Assertiviteitsproblemen: moeite met nee zeggen, verlegenheid, onzekerheid etc.

…en tal van andere vragen, problemen of psychische klachten. Tijdens het eerste gesprek kunt u uw vragen voorleggen aan uw behandelaar. Ik zal met u nagaan of u aan het goede adres bent of dat andere vormen van hulpverlening meer geschikt zijn.