Generalistische Basis GGZ

GBGGZ is een afkorting en staat voor Generalistische Basis Geestelijke Gezondheid Zorg. Het betreft
de psychologische zorg die wordt geboden aan cliƫnten met milde tot matig ernstige psychische klachten
en bij wie sprake is van een DSM-stoornis.


Afhankelijk van de ernst van de klachten (laag, matig of ernstig), het risico (laag tot matig), de complexiteit (laag) en het beloop van de klachten, komen clienten in aanmerking voor een korte behandeling, een middellange behandeling of een intensieve behandeling. Dit wordt bepaald na een intakegesprek.